Промишленост новини

Настолна игра

2018-06-28

Анастолна играеигра на масакоето включва броячи илипарчетапреместени или поставени на предварително маркирана повърхност или "дъска", съгласно набор от правила. Някои игри се основават на чистостратегия, но много от тях съдържат елементшанс; and some are purely шанс, with no element of skill,

Games usually have a goal that a player aims to achieve. Early настолна играs represented a battle between two armies, and most modern настолна играs are still based on defeating opponents in terms of counters, winning position, or accrual of points,

There are many varieties of настолна играs. Their representation of real-life situations can range from having no inherent theme, like дама, да имаме конкретна тема и разказ, катоCluedo, Правилата могат да варират от много прости, катоМорски шах, на онези, които описват играта на вселената в подробности, катоDungeons Dragons- въпреки че повечето от тях саролеви игрикъдето дъската е второстепенна за играта, която служи за визуализация на игратасценарий,

Времето, необходимо за да се научиш да играеш или да овладееш играта, се различава значително от играта до играта, но не е задължително да съответства на броя или сложността на правилата; игри катошахилиОтивампритежават относително простинабори от правила, but have great strategic depth,